رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶۵ : ای غرقه‌ی روح! نوشدارو با توست

ای غرقه‌ی روح! نوشدارو با توست
ای راحله! در حادثه پارو با توست
ای دوست که در وادی طوفان گردی
می‌روب خس و خاک که جارو با توست
پیمایش کتاب