رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶۶ : اگر این مومنی، الحاد بهتر

اگر این مومنی، الحاد بهتر
همه این خوابگه بر باد بهتر
اگر این عاقلی، از عقل سیرم
که جامی و نگاری شاد بهتر
پیمایش کتاب