رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶۷ : در شب تاریک جانش استواست

در شب تاریک جانش استواست
کم نگویم زو که از جان خداست
عالمی سرگشته در دنبال او
ای گُمان این اوست دنبال شماست
پیمایش کتاب