رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶۸ : بنگر این قوم که بر داوِ فسون خواهد زد

بنگر این قوم که بر داوِ فسون خواهد زد
 جان‌نجوییده به دریای جنون خواهد زد
هر که بر لقمه‌ی امروز ندانست سپاس
 بی شکی لقمه‌ی آینده به خون خواهد زد
پیمایش کتاب