رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶۹ : ای عاشق دُردانه برخیز به میخانه

ای عاشق دُردانه برخیز به میخانه
 این سد بِشِکن در بر با عزم حریفانه
برخیز و نمان بر در، این وصل به چنگ آور
 چون وصل تو را خواند بگشا ره جانانه
پیمایش کتاب