رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۷۰ : ای عقل به راه عشق مدیونی چند

ای عقل به راه عشق مدیونی چند
 سرگشته‌ی این وادی پرخونی چند
با جامه‌ی فخر و جاه چندی گشتی
 امروز خراب و خُرد و مجنونی چند
پیمایش کتاب