رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۹ : تو کهکشان نوردی، این کهکشان چه باشد

تو کهکشان نوردی، این کهکشان چه باشد
تو مرد راه عشقی، آخر گمان چه باشد
برخیز و خویش بنگر آن سوی مرز گیتی
از خویش چون گذشتی بینی که جان چه باشد
پیمایش کتاب