رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱۰ : سوی تو که در خوابی در روح به پروازم

سوی تو که در خوابی در روح به پروازم
تو در همه زنجیری، من بر همه می تازم
سوی تو بگیرم هان تا عشق به جا آری
تا سر تو برافرازی من نیز سر اندازم
پیمایش کتاب