رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱۱ : جز عشق نیندیشم در سینه ی دلریشم

جز عشق نیندیشم در سینه ی دلریشم
جز مرگ نمی خواهم گر بنده ی بی خویشم
تا قاف بلند روح می چرخم و می رانم
می رقصم و می خوانم: جز عشق نیندیشم
پیمایش کتاب