رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱۳ : ز کجایم؟ چه کنم؟ وصف چه معنی گویم؟

ز کجایم؟ چه کنم؟ وصف چه معنی گویم؟
گفته بودند ولی خود به تانّی گویم
از شکوه قدمم عقل دنی شیدا شد
خادم عشقم و ما اعظم شأنی گویم
پیمایش کتاب