رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱۴ : هر چه راه بود رفتی، قدم دگر به جان آی

هر چه راه بود رفتی، قدم دگر به جان آی
چه به خاک و باد و آبی؟ قدمی به آسمان آی
همه قصّه ها بگفتی، همه خواب ها بخفتی
سخن حق است امروز، مرد این رهی میان آی
پیمایش کتاب