رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱۵ : اگر گوید که روز است این چنین است

اگر گوید که روز است این چنین است
اگر گوید که شب آری همین است
به گوش روح و چشم جان بیدار
کلام حقّ زنده پرطنین است
پیمایش کتاب