رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱۶ : جرعه‌ها نوش کنم از سر پیمانه‌ی دوست

جرعه‌ها نوش کنم از سر پیمانه‌ی دوست
همه این مرحمت از باده‌ی پنهانی اوست
من همه خامشی‌ام، او همه تن حرف و کلام
هر که را نیش زد و هر چه که فرمود نکوست
پیمایش کتاب