رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱۷ : همه عشق و عشق باشد، همه صوت و نور هر جا

همه عشق و عشق باشد، همه صوت و نور هر جا
همه سو چو گوش کردم همه موسقی و آوا
برکات روح قدسی همه زان عاشقان است
چه به مسجد و کنیسه، چه به معبد و کلیسا
پیمایش کتاب