رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱۸ : بیدار شدم، وه که چه خوابی بودم

بیدار شدم، وه که چه خوابی بودم
بازیچه ی اوهام و سرابی بودم
پنداشته بودم که ز خاکم لیکن
در کالبدی نقش بر آبی بودم
پیمایش کتاب