رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱۹ : بنگر که چگونه می روم من

بنگر که چگونه می روم من
من، روح فرارونده از تن
بنگر که چگونه می گریزم
از حبس زمان و حصر آهن
پیمایش کتاب