رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۲ : من بوده ام از اوّل و جان نیز چنین

من بوده ام از اوّل و جان نیز چنین
دل بود به خون نشسته بر خاک زمین
یار آمد و ناگه ضربانی آورد
اسرار نهان چیست؟ عشق است، همین
پیمایش کتاب