رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۲۱ : دلا برخیز و سیمای نهان بین

دلا برخیز و سیمای نهان بین
زمین دیدی، بیا و آسمان بین
چه می کردی هزاران قرن بی عشق؟
بیا عاشق شو و صاحب زمان بین
پیمایش کتاب