رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۲۲ : فلک خیر و شر خود آن خود دار

فلک خیر و شر خود آن خود دار
تو خود دردی، سر درمان خود دار
مگو با من که پیمانت شکستی
تو دامان خود و پیمان خود دار
پیمایش کتاب