رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۲۴ : به فتوی خوانده جان را عشق جانان

به فتوی خوانده جان را عشق جانان
ندا در داده با صوتی درخشان
نوید آورده زان غوغای پنهان
به چشمی شوخ و آوازی خروشان
پیمایش کتاب