رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۲۵ : قدحی هست به جانم که پر از خون دل است

قدحی هست به جانم که پر از خون دل است
جرعه ای هست که از جوهر افسون دل است
زورقی هست که از بحر ازل می رانم
سخنم آینه ی صورت مه گون دل است
پیمایش کتاب