رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۲۸ : به تقدیر تو گردن می نهم من

به تقدیر تو گردن می نهم من
که روح آید برون از جان و از تن
چه خوش مرگی که تو فرموده باشی
فرو آورده ام سر، ناگهان زن!
پیمایش کتاب