رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۲۹ : تو چون مست از غروری باده بردار

تو چون مست از غروری باده بردار
تو چون از خانه دوری باده بردار
نه چون از خاک و نار و آب و بادی
تو چون از صوت و نوری باده بردار
پیمایش کتاب