رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۳ : کنون این عصر شب خیزی و پرواز

کنون این عصر شب خیزی و پرواز
دلی بر خاک و دلداری سرافراز
کنون دیوان ظلمت سرنگونند
الا ای جان به سوی خانه برتاز
پیمایش کتاب