رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۳۰ : باده ی عشق کشیدم سر و غم آخر شد

باده ی عشق کشیدم سر و غم آخر شد
چرخ دیگر زدم و باز فراق از سر شد
یارم از پرده برون گشت و نگاهی افکند
گره ای بازگشود و گره ای دیگر شد
پیمایش کتاب