رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۳۲ : ای حجرالقلب کمی نرم باش

ای حجرالقلب کمی نرم باش
در نفس باده بیا گرم باش
راه نپیموده به جان می روم
پرده برون آور و بی شرم باش
پیمایش کتاب