رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۳۵ : تو گفتی می روی زودی بیایی

تو گفتی می روی زودی بیایی
به سان جاری رودی بیایی
اگرچه رفته ای از دیده امّا
ز هر تار و ز هر پودی بیایی
پیمایش کتاب