رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۳۸ : هر کس که قدم در ره سرسام نهاد

هر کس که قدم در ره سرسام نهاد
پیدا شد و در حلقه ی جان گام نهاد
گفتم تو که را به سوی خود خوانی؟ گفت
هر کس که قدم بر سر این دام نهاد
پیمایش کتاب