رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۳۹ : به صورت جلوه ی آدم نمودی

به صورت جلوه ی آدم نمودی
نهانی ساقی بود و نبودی
پریزادی، خداوش بر چکادی
سبویی دادی و دل را ربودی
پیمایش کتاب