رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴ : این همه آیینه تو را کور کرد

این همه آیینه تو را کور کرد
کشت تو را در تو و محصور کرد
آینه ها بشکن و پایان ببر
قصّه ی این من که تو در گور کرد
پیمایش کتاب