رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴۰ : در آینه اش اِستاد، حرفی زد و بشنیدم

در آینه اش اِستاد، حرفی زد و بشنیدم
صوتی بدرخشید و در آینه لغزیدم
خویشم همه عریان شد، دریای خروشان شد
از ساغر چشمانش نوشیدم و جوشیدم
پیمایش کتاب