رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴۱ : تو چون روزی و شب انگشتر توست

تو چون روزی و شب انگشتر توست
تو روح جانی و دل دختر توست
تو خورشیدی و من ظلمت نشینم
عروج عاشقان از معبر توست
پیمایش کتاب