رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴۲ : روح صوت است و دنیا در خرام

روح صوت است و دنیا در خرام
جام می در دست و شیرینی به کام
روح عشق است و دل آونگ جان
در فراز و در فرود از صبح و شام
پیمایش کتاب