رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴۴ : دوای درد جانم اعتماد است

دوای درد جانم اعتماد است
به چشم بسته جان‌دادن به باد است
چه باک از خنده‌های تلخ جانان
که نوش عاشق از غمهای شاد است
پیمایش کتاب