رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴۵ : دوش آمد آفتابم آن روح لامکانی

دوش آمد آفتابم آن روح لامکانی
دستم گرفت و بردم آن کشور نهانی
در بی زمان پریدم، لالای جان شنیدم
چشمم گشود و دیدم آن شهر آسمانی
پیمایش کتاب