رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴۸ : من از کثرت گسستم ناگهانی

من از کثرت گسستم ناگهانی
از این نفس حقیر یک جهانی
به آواز و به رقصی آسمانی
میان شعر است و اسرار نهانی
پیمایش کتاب