رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵ : ای سایه ی افروخته خوابم کردی


 

ای سایه ی افروخته خوابم کردی
در حادثه ی عشق خرابم کردی
در رهن پیاله جان گرو بستاندی
تا در صف زندگان حسابم کردی
پیمایش کتاب