رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵۱ : که گوید عاشقی بی آب و نان است

که گوید عاشقی بی آب و نان است
که گوید جان ما بی خانمان است
به هر دستی که در رویا برآریم
کلید مشکل کار جهان است
پیمایش کتاب