رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵۲ : نگارا جان به لب آمد، کجایی؟

نگارا جان به لب آمد، کجایی؟
مرا تنها رها کردی، رهایی!
شبم تاریک و روزم چاره سوز است
دگر وقت است ناگاهان برآیی
پیمایش کتاب