رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵۳ : منم امشب رهای دل، رهای آشنای دل

منم امشب رهای دل، رهای آشنای دل
منم از پیله ها رسته، یکی آزاده ی کامل
دگر غم نیست در جانم، دگر اشکی نخواهد بود
منم از هر منم جسته، چنینم من: یکی واصل
پیمایش کتاب