رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵۴ : ز پنهانت نشانم کن به گاهی

ز پنهانت نشانم کن به گاهی
به آوازی، به فریادی، به آهی
طریق دل به سودای تو رفتم
نشد وقتش که باز آیی ز راهی؟
پیمایش کتاب