رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵۶ : جان به لب آورده ای، دست مریزاد دل

جان به لب آورده ای، دست مریزاد دل
تاب و توان برده ای، خانه ات آباد دل
هر چه بری مرحبا، هر چه کنی آفرین
طاقت ما دید حقّ تا که به ما داد دل
پیمایش کتاب