رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵۷ : دردی ست که از نهان برون می خیزد

دردی ست که از نهان برون می خیزد
آهی ست که از زلال خون می خیزد
عشقی ست که دیده ای مهیّایش نیست
این وصف ز وادی جنون می خیزد
پیمایش کتاب