رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵۸ : پایکوبان، دست افشان، رقصنده، بی سامانیم

پایکوبان، دست افشان، رقصنده، بی سامانیم
هیچ از شما پنهان نیست، مست می در میدانیم
از عقل طرفی بستن؟ ای توبه! توبه! توبه!
جان چیست جز مشتی هیچ؟ ما پیروی جانانیم
پیمایش کتاب