رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶۰ : صدها شب پی در پی در عشق تو سر کردم

صدها شب پی در پی در عشق تو سر کردم
هر ذرّه ز خویشم را از خویش به در کردم
در نور بغلتیدم، جز صوت نه بشنیدم
خورشید نهانم را یاقوت سحر کردم
پیمایش کتاب