رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶۱ : آن باده بزن که عقل از دست رود

آن باده بزن که عقل از دست رود
فارغ ز زوال مردم پست رود
آن باده که ابلیس خورد سجده زند
فرمان برد و به کوثر هست رود
پیمایش کتاب