رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶۲ : درون جستی، به بیرونش نشان کن

درون جستی، به بیرونش نشان کن
طناب از هر دو سویش تاب جان کن
جهان آیینه ی اصل است یکسر
بدین آیینه وصلش امتحان کن
پیمایش کتاب