رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶۴ : زمان آن که اینک جام گیرم

زمان آن که اینک جام گیرم
ز بدمستی جان سرسام گیرم
سپس دست دلت آرام گیرم
لب آیینه ات در کام گیرم
پیمایش کتاب