رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶۵ : من عاشقم و تو عاشق و او عاشق

من عاشقم و تو عاشق و او عاشق
هر سو نگرم هزار و صد سو عاشق
یک عشق میان حلقه ی عشّاق است
معشوق کجا و ما کجا؟ کو عاشق؟
پیمایش کتاب