رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶۶ : الا ای یار حقّت را به پا دار

الا ای یار حقّت را به پا دار
بدین دنیای بی بینان ناکار
بگو با من به رویا گاه دیدار
کجا چشمان بینا روح بیدار؟
پیمایش کتاب